+48 785 038 986 biuro@nordicsolution.pl

SARS-CoV-2

SARS CoV-2 (Covid19) jest objawem klinicznym wywoływanym przez szczep z rodziny koronawirusów, grupę wirusów RNA, które wywołują choroby u ssaków i ptaków. Pierwsze doniesienia o zakażeniu koronawirusem u zwierząt pojawiły się pod koniec lat dwudziestych XX wieku, natomiast pierwsze przypadki koronawirusa u ludzi odkryto w latach sześćdziesiątych XX wieku. Zarówno SARS, jak i MERS mieszczą się w klasyfikacji „pandemii koronawirusa”. Biorąc pod uwagę długą historię, jest wiele badań opublikowanych i stale weryfikowanych.

METODY TRANSMISJI COVID 19

Obecnie badane są 2 główne metody przenoszenia

1. POPRZEZ FOMITY

Fomity to przedmioty lub materiały, które mogą pełnić rolę wektorów transmisji, np. ubrania, naczynia i meble.

Szeroko postawiono hipotezę, że wirus Covid19 jest przenoszony przez zainfekowane osoby, które dotykają powierzchni i / lub przedmiotów, co skutkuje protokołami czyszczenia i odkażania potencjalnie skażonych środowisk.

2. KROPLAMI i AEROZOLEM

Osoba zarażona Covid19 wydziela zanieczyszczone kropelki, kiedy mówi, kicha, kaszle, krzyczy, śpiewa.

Emisje te są połączeniem:

i) duże krople, które mają tendencję do szybkiego osiadania na powierzchni z powodu własnego ciężaru i nie przemieszczają się na duże odległości. Dlatego ryzyko zakażenia przez wdychanie wydychanego powietrza jest ograniczone do obszaru bezpośrednio przed i w bezpośrednim sąsiedztwie.

ii) bardzo małe kropelki, zwane aerozolami, które mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez wiele godzin, a zatem osadzają się bardzo wolno i są łatwo przenoszone przez prądy powietrza. W takim przypadku możliwa jest transmisja na duże odległości.

Dlatego najpowszechniejsza metoda polega na wydalaniu patogenów przez układ oddechowy przez zakażonych osobników i penetracji do biorcy żywiciela przez inhalację.BADANIA DOTYCZĄCE METOD PRZESYŁANIA, ZALECEŃ I STRATEGII OGRANICZANIA RYZYKA

1. TRANSMISJA PRZEZ FOMITES.

a) Ryzyko przeniesienia

Chociaż Światowa Organizacja Zdrowia od początku pandemii ostrzegała przed ryzykiem zarażenia się Covid19 przez zarodniki, istnieje obecnie ogromna niepewność, czy wirus jest przenoszony głównie w ten sposób.

Różne artykuły naukowe (Nature / The Lancet) wzbudziły wątpliwości co do tego, jak długo wirus może żyć na powierzchni i czy może w konsekwencji zarażać innych ludzi.

W rzeczywistości WHO zauważa, że ​​„Pomimo spójnych dowodów na skażenie powierzchni SARS-CoV-2 i jego względną przeżywalność, nie ma konkretnych raportów, które wykazywałyby transmisję bezpośrednio przez zarodniki”.

Amerykańscy naukowcy z Centers for Disease Control and Prevention stwierdzili również, że „COVID-19 rzadziej rozprzestrzenia się poprzez kontakt ze skażonymi powierzchniami”.

Wszystko to sugeruje, że ryzyko przeniesienia Covid19 przez fomity jest bardzo niskie

b) Zalecenia

Aby przeciwdziałać możliwemu przeniesieniu przez zarodniki, WHO zaleca czyszczenie i sterylizację powierzchni.

Obecnie kilka krajów postępuje zgodnie z wytycznymi WHO i dlatego wydało szczegółowe zalecenia dotyczące stron internetowych poświęconych zdrowiu i bezpieczeństwu (np. UK HSE w Wielkiej Brytanii).

c) Strategie ograniczania ryzyka transmisji

Najbardziej przejrzyste strategie przeciwdziałające przenoszeniu przez zarodniki obejmują mycie rąk i czyszczenie powierzchni, przy czym to drugie z użyciem płynnych środków dezynfekujących i / lub światła UV-C.

Odkażające chemikalia są nakładane bezpośrednio na powierzchnie lub przez „spryskiwacze”, gdzie są rozpylane w powietrzu w pustych pomieszczeniach, a następnie osadzane na powierzchni.

Alternatywnie, w pustych pomieszczeniach stosuje się silne światła UV-C z oświetleniem, które odkaża powierzchnie

d) Pozytywne i negatywne aspekty strategii sanitarnych

Ogromną zaletą jest to, że powierzchnie są skutecznie czyszczone; ma to jednak również ważne negatywne aspekty, począwszy od faktycznej potrzeby oczyszczenia zarodników (ponieważ WHO, US CDC i badania sugerują, że fomit NIE jest synonimem transmisji).

Ponadto gazy, chemikalia i bezpośrednie światło UVC mogą być niebezpieczne dla ludzi.

W wielu przypadkach wymagana jest wielogodzinna wentylacja po spryskaniu pomieszczeń cieczami lub gazami z powodu zastosowanych niebezpiecznych chemikaliów (dlatego te operacje są wykonywane w pustych pomieszczeniach i przez wyspecjalizowany personel).

Ponadto niektóre chemikalia i gazy, a także światło UVC, mogą uszkodzić miękkie gumy i tworzywa sztuczne w pomieszczeniu (takie jak odsłonięte kable elektryczne i okablowanie).

e) Wniosek

Czyszczenie jest oczywiście zawsze zalecane; Jednak biorąc pod uwagę coraz szersze badania wskazujące na słabą korelację między substancjami a przenoszeniem, należy zadać kilka poważnych pytań dotyczących wymaganego poziomu czystości powierzchni, a także niektórych stosowanych niebezpiecznych chemikaliów i gazów.

2. (i) PRZEKAZYWANIE KROPLAMI

a) Ryzyko przeniesienia

WHO i rządy kilku krajów powszechnie uznały ryzyko transmisji wynikające z wdychania dużych kropel od osób zakażonych Covid19 (krople).

b) Zalecenia i strategie ograniczania ryzyka

Aby zapobiec skażeniu poprzez wdychanie kropelek, WHO i rządy zalecają noszenie masek i utrzymywanie „bezpiecznej odległości” między ludźmi. Stosowanie maski ma na celu zapobieganie wydychaniu przez ludzi zakażonych kropelek, a także zapobiega ich wdychaniu przez osoby zdrowe. Polityka „bezpiecznej odległości” ma na celu zapewnienie, że ludzie nie znajdą się w zasięgu jakichkolwiek zainfekowanych kropelek emitowanych przez zakażoną osobę.

c) Wnioski

Zalecenia te są stosunkowo niedrogie, proste i skuteczne, gdy przestrzega się zasad używania odpowiednich i prawidłowych masek oraz zachowania odległości, unikając tłumów

2. (ii) PRZENOSZENIE POWIETRZA PRZEZ AEROZOL

Jeszcze stosunkowo niedawno (październik 2020 r.) WHO i rządy przywiązywały bardzo małą wagę do infekcji Covid19 wynikającej z wdychania zainfekowanych aerozoli, które mogły pozostawać w powietrzu przez wiele godzin i koncentrować się w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Jednak po interwencjach środowiska naukowego (także dzięki wkładowi 239 naukowców w liście otwartym do uczelni medycznych i międzynarodowych organów rządowych) oraz opublikowaniu różnych artykułów naukowych i studiów przypadków potencjalnych wydarzeń w powietrzu, WHO uznała ryzyko zarażenia przez aerozole Covid19, przy czym niektóre rządy i powiązane agencje zdrowotne stosują się do tego modelu (np. CDC w USA i Wielkiej Brytanii za pośrednictwem komitetu SAGE)

Odniesienia do dodatkowych źródeł opracowań naukowych i studiów przypadku:

3, COVID-19 transmission—up in the air

4 High SARS-CoV-2 Attack Rate Following Exposure at a Choir Practice — Skagit County, Washington, March 202

b) Zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka przenoszenia aerozolu

Do niedawna zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka przenoszenia aerozolu Covid19 były stosunkowo ograniczone. Niemniej WHO i różne rządy (na przykład komitet SAGE w Wielkiej Brytanii) zalecają teraz lepszą wentylację środowiska, naturalnie (w ten sposób otwierając drzwi i okna i wprowadzając powietrze z zewnątrz do zamkniętych przestrzeni) lub mechanicznie za pomocą skutecznych jednostek oczyszczania powietrza

WHO zaleca wietrzenie pomieszczeń powietrzem z zewnątrz aby uzyskać co najmniej 6 wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę (Air Changes for Hour-ACH).

6 ACH oznacza wprowadzanie co godzinę świeżego powietrza odpowiadającego sześciokrotnej objętości pomieszczenia (na przykład pomieszczenie o powierzchni 100m3 wymagałoby 600m3 powietrza zewnętrznego wprowadzanego do tej przestrzeni co godzinę).

Jeśli nie można osiągnąć tego standardu, WHO zaleca stosowanie maszyn filtrujących powietrze HEPA do usuwania zawieszonych cząstek (rząd brytyjski zaleca coś podobnego: stosowanie filtrów HEPA i / lub stosowanie lamp UVC; zarówno brytyjska SAGE, jak i USA Agencja Ochrony Środowiska cenzuruje inne technologie oczyszczania powietrza, w tym plazmę, jonizatory i chemiczne „nebulizatory”, a także generatory ozonu, które są niezwykle niebezpieczne i nieskuteczne w oczyszczaniu powietrza.

 

d) Pozytywne i negatywne aspekty strategii wentylacji mechanicznej

Liczne testy i badania przeprowadzone w zakresie modelowania przepływu powietrza pokazują, jak dobra wentylacja może utrzymać niskie stężenie aerozoli w pomieszczeniu.

Jednak nie wszystkie budynki mogą osiągnąć 6 wymian powietrza na godzinę zgodnie z zaleceniami WHO i ta polityka staje się trudna do osiągnięcia w budynkach z wewnętrznymi systemami HVAC z cyrkulacją, bez okien lub w chłodniejszych miesiącach zimowych.

Jednostki filtrujące HEPA są już szeroko stosowane w szpitalach i są zalecane przez kilka agencji zdrowia do zwalczania innych chorób przenoszonych drogą powietrzną (np. SARS i gruźlica). Wynika to z ich zdolności do filtrowania niezwykle drobnych cząstek, w tym wirusów (w tym rodziny koronawirusów) i bakterii.

Dlatego jednostki mogą zapewnić ciągłą operację oczyszczania powietrza, zmniejszając w ten sposób ryzyko transmisji, jeśli w pomieszczeniu znajdują się przenośne oczyszczacze powietrza typu szpitalnego.

Jednak niektóre źle zaprojektowane oczyszczacze powietrza HEPA nie pozwalają na filtrowanie dużej ilości powietrza przez bardzo drobne filtry HEPA, a inne oczyszczają tylko powietrze otaczające urządzenie, a nie całą przestrzeń. Ponadto, ponieważ uwięzione wirusy i bakterie mogą nadal żyć na filtrze przez kilka dni, wymiana filtra HEPA w urządzeniu do oczyszczania powietrza jest potencjalnie niebezpieczną pracą, którą powinni wykonywać wyłącznie profesjonaliści.

e) Wniosek

Naturalna cyrkulacja powietrza jest pierwszym krokiem do ograniczenia ryzyka przenoszenia aerozolu Covid19, a jeśli nie jest to możliwe, zaleca się stosowanie przenośnych oczyszczaczy powietrza w celu ciągłego usuwania aerozoli impregnowanych Covid19.

Rząd Wielkiej Brytanii zaleca używanie tylko przenośnych oczyszczaczy powietrza, które:

i) zostały niezależnie przebadane (nie przez producenta, ale przez niezależne laboratorium naukowe, z opublikowanymi wynikami publicznie dostępnymi),

ii) zastosować sprawdzoną technologię (HEPA i UV-C i nie jonizatory, ozon, plazma, gaz itp.)

iii) są właściwie zaprojektowane i odpowiednio wyprodukowane

KORZYSTAJ Z RENSAIR, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO TRANSMISJI COVID-19

W przypadku braku dobrej wentylacji, szpitalne jednostki oczyszczania powietrza Rensair stanowią idealne rozwiązanie ograniczające ryzyko przenoszenia aerozolu Covid-19. Zaleca się stosowanie zgodnie z dodatkowymi dyrektywami rządowymi dotyczącymi ograniczenia ryzyka przenoszenia Covid-19 przez kropelki (maski i „bezpieczna odległość”).

Urządzenia Rensair spełniają wszystkie wymagania stawiane przez brytyjską komisję SAGE. Są projektowane i używane w skandynawskich szpitalach od ponad 10 lat, spełniając wszystkie ich surowe wymagania. Niezależne testy opublikowane na naszej stronie podkreślają jego skuteczność zarówno przy dużej ilości powietrza filtrowanego i oczyszczanego przez filtry HEPA, jak i przy eliminacji 99,97% wirusów, bakterii, pyłków, drożdży, pleśni i innych cząstek zawieszonych w powietrzu. Testy potwierdzają skuteczność stylizatora powietrza  250AP w  zamkniętej przestrzeni, a nie tylko wokół samego urządzenia. W przeciwieństwie do innych oczyszczaczy powietrza, 250AP wykorzystuje światło UV-C do trwałego oświetlenia filtra HEPA, szybko zabijając wirusy i bakterie uwięzione na filtrze i tym samym uwalniając go od żywych cząstek; z tego powodu zawsze zapewniona jest bezpieczna konserwacja oczyszczacza .